Afanys d'amor perduts | TNC, 2019

MARIA | Foto: Joan Gorro